Planerad flytt från Nämndhuset

I mitten av juni fick Ulricehamns kommun en underrättelse från Arbetsmiljöverket om att myndigheten överväger att, från och med den 1 november 2024, förbjuda kommunen att använda nuvarande lokaler för biblioteksverksamheten i Nämndhuset om vi inte uppfyller ett antal villkor.

Vit, lång tvåvåningsbyggnad med kontor. Rött tak och asfaltsplan framför byggnaden.

Arbetsmiljöverket har ställt ett antal krav till kommunen för att fortsatt få bedriva biblioteksverksamhet i Nämndhuset. Kommunens bedömning är att lämna Nämndhuset oavsett beslut från Arbetsmiljöverket.

Det grundar sig dels i det politiska uppdraget i lokalförsörjningsplanen för åren 2017-2026 där det står att Nämndhuset ska avvecklas. Och dels i att byggnaden är dyr utifrån ett drift- och underhållsperspektiv i relation till antalet personer som har sin arbetsplats i byggnaden.

Planen är att biblioteket kommer att flytta under början av 2025 men även att all övrig kontorspersonal kommer att få nya arbetsplatser under 2025.

I en skrivelse till Arbetsmiljöverket har kommunen begärt uppskov till den 31 januari 2025, ifall myndigheten bestämmer sig för ett förbud mot att använda bibliotekets lokaler. Detta för att hinna med en flytt och få till bra och ändamålsenliga lokaler för biblioteket.

Publicerat av Rebecca Berndes den 1 juli 2024, senast ändrad den 1 juli 2024