Vill du ha en micropark hos dig?

En gammal rönn har blivit till en stubbkruka och EU-pallar till sittplatser. Kreativiteten har flödat när nya microparker har skapats i park- och skogs lokaler.

-Vi har haft en lugnare period nu och då har vårt arbetslag passat på att bygga lite. Tanken är att microparkerna sen ska kunna placeras ut på olika platser i kommunen under sommaren, säger Peter Kinde, chef för park och skog.

Fyra nya parker har byggts och tillsammans med en prototyp som togs fram under förra året finns nu totalt fem, ingen den andra lik.

-Det är roligt för medarbetarna att få vara lite kreativa och utforma efter eget huvud, säger Peter Kinde.

-Några av de som jobbar här har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och för en del av dem är det här första steget tillbaka in på ett jobb.  Den här typen av arbetsuppgifter får dem att växa, säger Peter Kinde.

Det enda som återstår nu är att fylla microparkerna med att blommor, växter och träd. Sedan är de redo att placeras ut runt om i kommunen.

Vill du ha en micropark hos dig några veckor i sommar? Kravet är att den ska kunna placeras ut på kommunal mark och inte skymma eller påverka trafiken. Maila till parkochskog@ulricehamn.se och märk mailet med ”micropark”.

Publicerat av Rebecca Berndes den 25 mars 2022, senast ändrad den 25 mars 2022