Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Ulricehamns kommun har ansvar för ungdomar i åldern 16–20 år som inte går på gymnasiet eller inte har uppnått en gymnasieexamen. Detta kallas för kommunalt aktivitetsansvar, KAA.

Har du inte slutfört gymnasiet och vill ha hjälp?

Hör gärna av dig till oss via e-post för mer information eller för att boka in ett möte. Det går också bra att kontakta oss via sms eller telefon, se kontaktinformationen i högerspalten.

E-post: kaa@ulricehamn.se

Om du har hoppat av gymnasiet, är skolan skyldig att informera aktivitetsansvaret i din hemkommun. Är du osäker om skolan har gjort det, kan du ta kontakt med oss.

För vem gäller aktivitetsansvaret?

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar under 20 år folkbokförda i Ulricehamns kommun som:

  • har fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller anpassad grundskola), men har avbrutit eller inte påbörjat studier på ett nationellt program i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning
  • saknar gymnasieexamen, gymnasieskolebevis, IB diplom eller behörighetsintyg från folkhögskola
  • har läst klart gymnasiet, men har fått ett studiebevis eller ett gymnasieintyg från introduktionsprogram
  • är på väg att avbryta sin gymnasieutbildning.

Vad aktivitetsansvaret kan erbjuda dig

Några exempel som aktivitetsansvaret kan erbjuda dig är:

  • Enstaka och regelbundna motiverande samtal.
  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, vuxenutbildning eller folkhögskola.
  • Stöd och hjälp att hitta praktikplats eller arbete.
  • Hjälp och stöd vid kontakt med myndigheter.
  • Skriva jobbansökningar (förbättra CV och personligt brev).
  • Studiebesök på gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola eller arbetsplatser med mera.

Det är ungdomens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Hemkommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) hålla sig informerad löpande under året om ungdomens sysselsättning och erbjuda individuella åtgärder och insatser vid behov, som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller fullfölja sin gymnasieutbildning. Det är helt frivilligt att delta och du väljer själv hur mycket av vårt stöd som du vill ta emot.

Information om Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) hos Sveriges kommuner och regioner

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 november 2017, senast ändrad den 2 januari 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?