Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får och hur ofta. Hemtjänst kan du få dygnet runt.

Hemtjänst innebär att du kan få olika former av omsorg och stöd i hemmet.

Du kan till exempel få hjälp med din personliga hygien, klä på dig, stöd vid måltider eller hjälp att komma ut på promenad. Du kan också få hjälp med mer praktiska saker så som tvätt, städ eller inköp.

Om du vill ansöka om hemtjänst så kan du göra det via blankett eller e-tjänst. Du kan också kontakta en biståndshandläggare.

Hur du ansöker

Kostnader för stöd

Välj vem som ska hjälpa dig

Du som beviljas hemtjänst får själv välja vem som ska hjälpa dig. Du kan välja kommunens hemtjänst eller ett privat företag som utför hemtjänst.

Kundval inom hemtjänsten

Personal med språkkunskaper

Du ska kunna få ha, beroende på om det finns tillgång till personal med de språkkunskaperna, en väsentlig del av den service och omvårdnad som finns inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.

Nationella minoriteter

Kontaktuppgifter hemtjänst

Centrala hemtjänsten
Enhetschef Jessica Rosell 0321 – 59 57 16

Solrosens hemtjänst
Enhetschef Carina Palm 0321-59 64 14

Norra hemtjänsten (Parkgården och Hökerum)
Enhetschef Camilla Tomas 0321-59 64 13

Södra hemtjänsten (Ekero)
Enhetschef Maria Johansson  0321 – 59 64 18

Attendo

Enhetschef Viktoria Wiik 0702-98 27 50

Publicerat av Anders Rosenberg den 18 mars 2024, senast ändrad den 27 mars 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?