Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen”

Här hittar du information om detaljplanen Del av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen”

Karta med markerat område för detaljplan Marknadsplatsen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för byggnation och en mer effektiv markanvändning i centrala Ulricehamn. Det främsta fokuset är att möjliggöra för ett kulturhus. Det kommande området kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.

Bakgrund

Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att skapa nya detaljplaner fastigheterna Tullen 10, Bogesund 1:86 och Daltorp 9. Syftet var att göra det möjligt för byggnation och en mer effektiv markanvändning av central mark.

Ett förslag till detaljplan för Del av Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’ togs fram och skickades ut på samråd under perioden 2022-03-17 – 2022-04-14.

Den 28 september 2023 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att ett kulturhus ska byggas på Marknadsplatsen.

Vidare arbete

Efter kommunfullmäktiges beslut om att bygga ett kulturhus på del av Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’ tas nu en ny uppdragsbeskrivning fram. Denna ska ligga till grund för det fortsatta planarbetet för den aktuella platsen.

Läs mer om Ulricehamns kulturhus

Arbetet med detaljplanen kommer sedan fortsätta med utgångspunkt från det tidigare förslaget som var ute på samråd år 2022. Detaljplanen genomförs likt tidigare med standardförfarande.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 26 mars 2021, senast ändrad den 9 januari 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?