Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen”

Här hittar du information om detaljplanen Del av Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen”

Karta med markerat område för detaljplan Marknadsplatsen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för nya bostäder, kontor- och centrumverksamheter i centrala Ulricehamn. En planläggning för flera användningar är ett effektivt sätt att använda stadens mark på. Det kommande området kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.

Bakgrund

Den 8 september 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Bogesund 1:86 m.fl. ’Marknadsplatsen’. Detaljplanen skickades ut på samråd under perioden 17 mars 2022 – 14 april 2022.

Efter samråd togs beslut på att dela upp detaljplanen i två delar. Varav arbetet med den södra delen, avgränsad vid fastigheten Tullen 10 norra fastighetsgräns, initialt fortskrider utefter tidigare satt tidsplan. Se Tullen 10 m.fl. — Ulricehamns kommun för vidare information.

Det fortsatta arbetet med ny detaljplan för fastigheterna Bogesund 1:86 ”Marknadsplatsen” och Daltorp 9 fördröjs i väntan på vidare politisk inriktning samt fortsatt arbete med den eventuellt kommande markanvisningstävlingen.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 26 mars 2021, senast ändrad den 28 november 2022

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?