Vuxenutbildning, SFI och Lärvux

Distansundervisning gäller för vuxenutbildningen, SFI och Lärvux från 18 mars. Detta med anledning av regeringens rekommendation att begränsa spridning av covid-19.

Personer spm sitter framför datorer

Lärcentrum är öppet och personalen finns på plats. Du är välkommen att kontakta oss via mejl och telefon eller göra ett besök.

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också läsa Lärvux och Svenska för invandrare (SFI). På vuxenutbildningen har vi flexibla studiemöjligheter utifrån dina förutsättningar och du kan läsa en eller flera kurser på dagtid. Det betyder även att du som har ett arbete kan läsa kurser på vuxenutbildningen.

Våra lokaler finns på Tingsholmsgymnasiet, Tre rosors väg i Ulricehamn. Se karta över skolområde Tingsholm. 

Det finns fortfarande möjlighet att söka till höstens kurser på Vuxenutbildningen.

Innan du ansöker

Läs på om regler för antagning, urval och studieomfattning i fliken Antagningsregler för vuxenutbildningen nedan.

Så här ansöker du till vuxenutbildningen

 1. Om det är första gången du söker en utbildning hos oss ska du skapa dig ett användarnamn. När du fyllt i formuläret får du ett mail med dina inloggningsuppgifter.
 2. Logga in på e-tjänsten Ansök vuxenutbildning. Inne i e-tjänsten ser du vilka kurser du kan söka.

Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord? Hör av dig till skolsekreteraren på telefon 0321-59 54 57.

Schema

Ditt personliga schema hittar du under E-tjänster/Informator och Skola24. Använd mobilt BankID för att logga in. Om det inte fungerar kan du kontakta skolsekreteraren på 0766435457 eller karin.bostrom@ulricehamn.se.

Rätt till komvux

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Antagningsregler för vuxenutbildningen

Krav för att söka till vuxenutbildning i Ulricehamn:

 • Du är folkbokförd i Ulricehamns kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Ulricehamn genom den.
 • Du kan söka från 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis ).
 • Du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.
Du som söker ansvarar själv för att uppgifter i din ansökan och dina inlämnade handlingar är korrekta.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval ska platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Vuxenutbildningsförordningen, SFS 2011:1108).

Om det är för få sökande till en kurs/utbildning kan det beslutas att den inte startar. Kursen/utbildningen kan då eventuellt erbjudas med annan studieform.

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Vuxenutbildningen, 523 86 Ulricehamn.
Om du har betyg från 1997 eller senare från Vuxenutbildningen i Ulricehamn eller från Tingsholmsgymnasiet behöver du inte bifoga dina betyg.

Studieomfattning

Högsta rekommenderade studietakt är 20 poäng per vecka. För mer information om studieomfattning och studietakt vänligen kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast en vecka före kursstart.

Prövning och validering

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i ämnet vid prövotillfället.

Distanskurser

Distanskurser är ett komplement till de kurser vi inte erbjuder på plats på vuxenutbildningen i Ulricehamn. Om du behöver läsa en kurs som inte ges i Ulricehamn kan distansstudier vara ett alternativ. Om du av olika skäl inte kan närvara på de lärarledda lektionerna dagtid kan du också få beslut att läsa kurserna på distans. Om du är bosatt i Ulricehamns kommun och är heltidsstuderande är huvudregeln att du studerar på vuxenutbildningens Lärcentrum.

Distanskurser som kräver praktik

Distanskurser som kräver praktik – till exempel inom Vård- och omsorgsprogrammet – läser du hos oss på vuxenutbildningen. Praktikplatserna är få och fördelas inom regionen av en regional samordnare.

För dig som validerar inom vård- och omsorgsprogrammet

Om du har gjort din valideringspraktik och sedan fortsätter med ditt arbete och dina studier så är det möjligt att läsa resterande kurser som distanskurser. Du kan också läsa via handledning av vårdlärare på vuxenutbildningen. Övriga distanskurser som kräver praktik beslutas om praktiken i samråd med distansutbildningsföretaget och vuxenutbildningen i Ulricehamn.

Sök distanskurser

Företaget som vuxenutbildningen i Ulricehamn anlitar för distanskurser heter Hermods. Kursutbudet på distans finns på Hermods webbplats. Tala med vår studie- och yrkesvägledare om du vill läsa på distans. Du får all hjälp du behöver av oss på Lärcentrum.

Distanskurser ges via Hermods

Frågor om studier

Har du frågor om utbildning, arbetsliv och studier är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

e-post: syvvuxenutbildning@ulricehamn.se
telefon: 0321-59 63 70

Vi hanterar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen

Studiefinansiering och CSN

Om du läser minst halvfart på grundläggande eller gymnasial nivå finns möjlighet att söka studiemedel från CSN. Det finns en bidragsdel och en lånedel.

Med hjälp av e-legitimation eller mobilt bank-ID loggar du in på CSN:s hemsida och fyller i en ansökan. Var noga med att start- och slutdatum för perioden och antal poäng stämmer med hur du läser.

Kontakta sedan vuxenutbildningens studiehandledare för att få en studieplan inskickad till CSN.

När CSN fattat beslut om din ansökan kommer du få ett meddelande om att lämna in en studieförsäkran. Du skriver ut blanketten, undertecknar och lämnar den till vår skolsekreterare.

Observera att förlängning av en kurs kan påverka studiemedlen från CSN.

Studiemedelsansökan CSN

CSN in other languages

Betyg

Endast slutbetyg, examensbevis och intyg/diplom från Vård- och omsorgskollege skrivs ut och skickas hem. Önskar du få betyg från en kurs utskrivet behöver du kontakta skolsekreteraren via mejl.

Länkar

Nyttiga länkar

DigiExam
Exam.net
Google Classroom
Gmail

E-post

E-post

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 25 juni 2020 av Michael Drebäck