Näringslivsstrategi för ett bättre företagsklimat i kommunen

Under hösten förra året påbörjades ett arbete mellan kommun och näringsliv för att med gemensamma krafter utveckla framtidens företagsklimat. Nu har en näringslivsstrategi tagit form.

Vy över UlricehamnFoto: Ekstrand Media/nuab.eu

Målet med strategin är att ständigt förbättra företagsklimatet i Ulricehamns kommun, vilket ska följas upp genom en attitydundersökning som Svenskt Näringsliv gör varje år. Enkäten som riktar sig till företagare och politiker undersöker deras upplevelser av näringslivsklimatet i kommunen.

– Vi har en målsättning att resultatet i mätningen Lokalt företagsklimat årligen ska öka för att år 2025 vara minst 3,8 av maximala 6,0, säger Camilla Palm, VD på Näringsliv Ulricehamn.

För att nå dit har strategin delats upp i fyra fokusområden. Under arbetets gång har kommunala tjänstepersoner, politiker och företagare tyckt till om centrala delar i kommunens framtida näringslivsutveckling. Tankarna mynnade ut i att kommunens service och bemötande, tillväxt för befintligt näringsliv, entreprenörskap och nyföretagande samt nyetableringar är viktiga inriktningar för att uppnå ett bättre företagsklimat.

– Ett bra näringslivsklimat är en viktig faktor i kommunens utveckling. Jag är därför glad att vi från Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn tillsammans med det lokala näringslivet dragit igång detta förbättringsarbete. Näringslivsstrategin är en del i detta och jag ser fram emot att följa och delta i arbetet med att verkställa den. Tillsammans kan vi skapa något riktigt bra, säger Gustaf Olsson, kommunchef på Ulricehamns kommun.

Kommunfullmäktige ska besluta om näringslivsstrategin under sammanträdet den 24 februari.

Ulricehamns kommun & Näringsliv Ulricehamn AB

För mer information kontakta:

Camilla Palm, VD, Näringsliv Ulricehamn
camilla.palm@nuab.eu
0321-59 59 62

Gustaf Olsson, kommunchef, Ulricehamns kommun
gustaf.olsson@ulricehamn.se
0321-59 50 11

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 januari 2022, senast ändrad den 27 januari 2022