Bor du inom strandskyddat område?

Då kanske vi ses under vårt nästa tillsynsprojekt.

Brygga i sjö

Förra året genomförde vi ett tillsynsprojekt i ett av kommunens strandnära områden. Nu är det återigen dags. Under de närmsta åren kommer vi att göra tillsyn i fler områden, för att se om strandskyddslagstiftningen följs. Vet du med dig att du har utfört förbjudna åtgärder utan beviljad dispens? Då kan du ansöka om retroaktiv dispens och på så vis föregå ett eventuellt tillsynsärende. Detta gör du via vår e-tjänst.

Ansök om strandskyddsdispens

Fyra förbud att ha koll på

Som boende inom strandskyddat område finns det ett antal förbud att förhålla sig till. Du måste få beviljad strandskyddsdispens för att utföra följande:

  • Nya byggnader.
  • Anläggningar eller anordningar, till exempel bryggor, som hindrar allmänheten från att röra sig i ett område som de tidigare har haft tillgång till.
  • Grävningsarbeten och andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar och anordningar som omfattas av de två punkterna ovan.
  • Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur.

Information om strandskydd

Ansök om strandskyddsdispens

Går du i tankar på att genomföra någon av åtgärderna ovan? Då kan du ansöka om strandskyddsdispens via en e-tjänst på ulricehamn.se. Handläggningstiden är normalt två till tre månader, så tänk på att söka i god tid.

Ansök om strandskyddsdispens

På ulricehamn.se hittar du också en karttjänst, där du kan få en överblick över våra strandskyddade områden i kommunen.

Ulricehamns kommuns karta

Publicerat av Elin Ohlsson den 9 februari 2022, senast ändrad den 9 februari 2022

Kontakt