Berätta hur du mår i årets nationella folkhälsoenkät

Är du en av 92 000 slumpmässigt utvalda invånare som har fått Sveriges största nationella folkhälsoenkät i brevlådan? Då kan du göra din röst hörd i årets undersökning – dina svar gör skillnad!

Vita löparskor

Under februari skickar Statistiska centralbyrån, SCB, ut årets folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” till 92 000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Bakom undersökningen står Folkhälsomyndigheten, som genomför undersökningen vartannat år för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever.

– Resultatet av enkäten ”Hälsa på lika villkor” ger oss status på invånarnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. För att vi fortsatt ska kunna följa trender inom folkhälsa hoppas vi att du som får chansen väljer att delta, säger Julia Eriksson, folkhälsostrateg på Ulricehamns kommun.

Hur mår vi som bor i regionen?

Folkhälsoenkäten har sedan starten år 2004 gett viktig information om befolkningens hälsa. Resultatet visar bland annat att mer än 70 procent av invånarna i Västra Götaland upplever att de har en god allmän hälsa. Däremot ökar självrapporterade psykiska besvär som ängslan, oro och ångest – inte minst bland unga tjejer. Dessutom ökar användandet av snus bland yngre, men daglig rökning minskar. Genom att delta i undersökningen hjälper du oss att följa förändringar i hälsa över tid. Årets resultat presenteras senare i höst.

Är du utvald?

Då har du fått årets undersökning i din brevlåda. Ditt enkätsvar är unikt och kan inte ersättas av någon annans. Du kan svara på enkäten i pappersform eller på webben, genom att logga in med användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet.

Tack för att du deltar!

Frågor och svar om ”Hälsa på lika villkor” hos Folkhälsomyndigheten

Publicerat av Elin Ohlsson den 21 februari 2022, senast ändrad den 7 mars 2023 av Ellen Haglund