Ökad trygghet i Ulricehamns kommun – enligt kommuninvånarna

Runt årsskiftet genomförde Ulricehamns kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen. 563 kommuninvånares svar visar nu vägen i kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete framöver.

Kommunpolis vid polisbil i Ulricehamn

Resultatet visar att drygt 82 procent känner sig ganska eller mycket trygga, vilket är en ökning med drygt 21 procent sedan undersökningen genomfördes i november 2020. Majoriteten av de som deltog i trygghetsundersökningen bor i centralorten, men även personer från landsbygden eller mindre orter har svarat på enkäten.

– Det känns bra att kommuninvånarna som har deltagit i undersökningen känner sig trygga, men det är trots resultatet viktigt att jobba med frågan framöver, säger Julia Eriksson, folkhälsostrateg på Ulricehamns kommun.

Resultatet visar även att engagemanget för barn och unga är stort. Kommuninvånarna som svarat på enkäten har lagt stor vikt vid att tidigt fånga upp barn och unga som är i riskzon för kriminalitet.

– Förebyggande arbete är en stor del i folkhälsoarbetet. I årets verksamhetsplan för folkhälsa är meningsfull fritid för unga ett prioriterat område, så det är ett pågående arbete redan idag, fortsätter Julia.

Minskat drogbruk, fysisk miljö och meningsfull fritid för barn och unga pekas ut som tre viktiga områden för kommunen. Resultatet visar även att de främsta problemområden som polisen bör prioritera är ungdoms- och narkotikabrottslighet, livsstilskriminellas brott och ökad närvaro på otrygga platser.

–  Vi delar den bild som resultatet visar. Kommuninvånarnas svar ger oss vägledning för hur vi tillsammans med kommunen ska fortsätta vårt viktiga uppdrag med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Erica Pettersson, kommunpolis i Ulricehamn.

Publicerat av Elin Ohlsson den 15 mars 2022, senast ändrad den 15 mars 2022