Årets lekplatsrenoveringar är igång

Nytt år, ny lek! Nu är vi igång med årets lekplatsrenoveringar.

Lekplatsen på Kvarnvägen i Nitta har helrenoverats och är färdig för lek, visst blev det fint?

Lekplatsen på Kvarnvägen i Nitta

Lekplatsen på Kvarnvägen i Nitta. Foto: Henrik Johansson

Även Ringvägen 2 i Timmele och lekplatsen i Stadsparken ska helrenoveras i år. I Timmele är arbetet redan igång och i Stadsparken drar det igång om några veckor. Det kommer såklart att påverka möjligheten till lek under en period, men varför inte att tillfället i akt att upptäcka några av våra andra lekplatser under tiden?

Arbetet med den nya lekplatsen på Ringvägen 2 i Timmele är igång. Bilden visar en jordhög och en traktor som gräver.

Arbetet med den nya lekplatsen på Ringvägen 2 i Timmele är igång.

Arbetet med den nya lekplatsen på Ringvägen 2 i Timmele är igång. Bilden visar en grävd gräsplätt och en lastbil.

 

Utöver dessa helrenoveringar har vi redan bytt ut vissa lekredskap på lekplatserna i Ekhagen, Dalum och Villastan.

När rustar ni upp min lekplats?

Vi inser att många vill ha en upprustning av lekplatsen i just sin absoluta närhet. Helt förståeligt, men vi har över 60 lekplatser i kommunen, så det kan ta några år innan vi kommer till just den du önskar.

Just nu har vi en preliminär planering som sträcker sig fram till 2029, den kan dock ändras då vi varje år besiktigar våra lekplatser och vissa kan behöva prioriteras upp.

Hur går det till när lekutrustning väljs ut till våra lekplatser?

Det är faktiskt en hel bunt parametrar som ska uppfyllas när det kommer till val av lekutrustning.

Vi väljer utifrån ålderskategorier och försöker hitta något som passar både de yngsta och de äldre barnen. Barnen ska kunna leka både ensamma och i grupp och vi försöker samtidigt tillgodose olika funktionsnedsättningar.

Vi tittar även på övriga lekplatser i närområdet för att få en variation. Vi försöker hänga med i tiden i vad som är populärt och uppskattas bland barnen. Där tar vi hjälp av leverantörerna och deras erfarenheter.

Framöver kommer vi försöka ta in önskemål och synpunkter från barn som bor i lekplatsens närområde.

Välkomna och lek!

Publicerat av Rebecca Berndes den 27 april 2022, senast ändrad den 27 april 2022