Service och bemötande i fokus för ett starkare företagsklimat

Hur kan vi ta kommunens service och bemötande till nya höjder och öka kundnöjdheten varje år fram till 2025? Det ger vår näringslivsstrategi svar på, som nu ska visa vägen i arbetet mot ett starkare företagsklimat i Ulricehamns kommun.

Kommunchef i Ulricehamn

För ett tag sedan klubbade kommunfullmäktige igenom den näringslivsstrategi som ligger till grund för vårt näringslivsarbete från 2022 till 2025. I strategin presenteras fyra fokusområden, varav ett belyser kommunens service och bemötande gentemot näringslivet.

— Vi möter företagare i Ulricehamns kommun på olika sätt varje dag. En förutsättning för att skapa kundnöjdhet är att vi är tydliga, transparenta och tillgängliga i vår dialog med näringslivet, säger Gustaf Olsson, kommunchef.

Vart vill vi nå?

Målet med näringslivsstrategin är att i Svenskt Näringslivs mätning “Lokalt företagsklimat” årligen öka och nå 3,8 av maximala 6,0 år 2025. Men, för fokusområdet “Kommunens service och bemötande”, har vi en annan indikator. Här siktar vi på att årligen öka och nå en kundnöjdhet på minst 75 av maximala 100 år 2025 i Sveriges kommuners och regioners mätning “Öppna jämförelser: företagsklimat”. Undersökningen mäter kommunens service inom sju olika myndighetsområden. Idag har vi en kundnöjdhet på 69 av 100.

Hur når vi dit?

Det vanligaste mötet uppstår genom kommunens myndighetsutövning. Det kan exempelvis handla om tillsyn, bygglovshandläggning eller upphandling. För att dessa och alla andra möten med näringslivet ska präglas av en lösningsorienterad inställning, men också av en sammanhållen kommun, har vi tagit fram fem delar som näringslivsarbetet ska centreras kring.

  • Vi ska skapa en tydlighet kring kommunens vision och arbete med näringslivsfrågor.
  • Vi ska föra regelbundna dialoger mellan företagen, kommunen och kommunens bolag för att skapa tydlighet kring förväntan och roller.
  • Vi ska förbättra kommunens service och bemötande genom kvalitativa dialoger, utbildningar i värdskap, samverkan och förvaltningslagens serviceskyldighet.
  • Myndighetsutövningen ska präglas av hög service, tillgänglighet och transparenta processer. Vi ska sträva efter samordning mellan kommunens olika delar.
  • Vi ska låta ett lösningsorienterat förhållningssätt prägla information och dialoger.

Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Frågor?

Gustaf Olsson, kommunchef, Ulricehamns kommun
gustaf.olsson@ulricehamn.se
0321-59 50 11

Camilla Palm, VD, Näringsliv Ulricehamn
camilla.palm@nuab.eu
0321-59 59 62

Publicerat av Elin Ohlsson den 12 april 2022, senast ändrad den 12 april 2022