Beslut i korthet, kommunfullmäktige 19 maj

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 19 maj. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Handlingsplan ska visa vägen i kommunens miljöarbete

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I slutet av 2018 klubbade kommunfullmäktige igenom en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Näst på tur står handlingsplanen för miljöarbetet – som med konkreta åtgärder fokuserar på att reparera naturen och minska klimatpåverkan. Planen ska bidra till strategins genomförande, de nationella miljömålen och ett ekologiskt hållbart samhälle.

Under mötet godkänner kommunfullmäktige handlingsplanen, som tillsammans med övriga styrdokument inom miljöområdet nu ska visa vägen i kommunens miljöarbete. Kommunfullmäktige beslutade även att ge det kommunala bostadsbolaget Stubo i uppdrag att konsekvensbeskriva en ökning av trä och grön betong i deras fastigheter vid framtida byggnation.

Högstadieskolornas placeringar klara

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

För drygt ett år sedan fick kommunen i uppdrag att utreda och planera för två högstadieskolor i Ulricehamn och en i Timmele. Nu har förslag på placeringar tagits fram. Så, var ska de nya högstadieskolorna byggas? I Ulricehamn föreslås övre Borgmästarhagen samt området mitt emot Stenbocksskolan med plats för grundsärskola och fritidsgård. I Timmele förväntas en satsning på Ätradalsskolans område. Nu har kommunfullmäktige sagt ja till placeringarna och gett kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå de mest fördelaktiga byggnadsalternativen.

Är vi pandemitrötta?

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I slutet av förra året föreslogs att kommunen ska genomföra en arbetsmiljöutredning som visar om och i så fall hur medarbetarna i våra verksamheter har påverkats av pandemin. Om behov av aktiviteter inom arbetsmiljöområdet finns, ska kommunen ta fram och genomföra dessa.

Kommunfullmäktige beslutar att en arbetsmiljöutredning ska genomföras i samband med den årliga medarbetarundersökningen 2022. Resultatet och eventuella aktiviteter ska därefter redovisas till kommunstyrelsen.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

 • Information från Näringsliv Ulricehamn AB
 • Information
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Inkomna interpellationer och frågor
 • Partistöd 2022
 • Svar på motion om strategisk plan för bostadsbyggande i hela kommunen
 • Svar på motion om att kartlägga kommunens näringsliv till 2040
 • Svar på motion om Nyföretagarcentrum
 • Svar på motion om att utreda ny högstadieskola och renovering/tillbyggnad av befintliga skolor
 • Svar på motion om skolbyggnader
 • Svar på motion gällande tilläggsdirektiv avseende den pågående skolutredningen om en ny högstadieskola i Ulricehamn
 • Svar på återremiss av motion om övergång till Fria program
 • Svar på motion om att kartlägga om det finns en tystnadskultur inom Ulricehamns kommuns förvaltning
 • Valärenden
 • Valärende: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Mattias Remar
 • Valärende: Val av huvudman till Ulricehamns Sparbank efter Anna-Karin Anttila Sellberg (S)

Publicerat av Elin Ohlsson den 20 maj 2022, senast ändrad den 20 maj 2022