Förbättrat företagsklimat i kommunen

Svenskt Näringsliv har låtit företagen dela med sig av sina upplevelser av näringslivsklimatet i Ulricehamn. Nu har 107 företagare sagt sitt och resultatet skvallrar om en positiv utveckling för kommunen.

Kommunchef vid Åsunden i Ulricehamn

– Företagsklimatet är en viktig faktor i kommunens utveckling och vi arbetar för att stärka oss i frågan. Jag ser resultatet som ett bevis på att vi är på god väg, säger Gustaf Olsson, kommunchef.

I dagarna rapporterade Svenskt Näringsliv resultatet av en attitydundersökning som företagen i Ulricehamn fick svara på tidigare i år. Resultatet visar att det sammanfattande omdömet av företagsklimatet har ökat från 3,2 till 3,4 procent sedan föregående år.

– Förra året påbörjade Ulricehamns kommun och Näringsliv Ulricehamn ett arbete tillsammans med det lokala näringslivet för att med gemensamma krafter utveckla företagsklimatet. Som en del i förbättringsarbetet tog vi fram en näringslivsstrategi med utsikt mot 2025. Arbetet utifrån strategin har nyligen påbörjats, men jag ser att vi redan nu har tagit oss framåt inom flera av strategins olika fokusområden, säger Gustaf.

I näringslivsstrategin presenteras fyra fokusområden som tillsammans ska bidra till att vi uppnår strategins övergripande mål – att årligen öka i Svenskt Näringslivs mätning och nå minst 3,8 av maximala 6,0 år 2025.

– Jag är glad över att vi tillsammans med näringslivet gör en gemensam satsning och ser fram emot att följa och delta i arbetet framöver. Tillsammans kan vi skapa något riktigt bra, avslutar Gustaf.

Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 juni 2022, senast ändrad den 1 juni 2022

Kontakt