Beslut i korthet, kommunfullmäktige 27 oktober

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 27 oktober. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Oförändrad skattesats inför 2023

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

21,05 kronor av varje intjänad hundralapp har gått till skatt under 2022. Nu har kommunfullmäktige beslutat att samma skattesats ska gälla för 2023. Under året har Ulricehamns kommun totalt haft en 29 öre högre skattesats än riksgenomsnittet. Däremot har nivån jämfört med genomsnittet i regionen varit 32 öre lägre.

Riktlinjer för miljöarbetet på plats

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Tidigare i år klubbade kommunfullmäktige igenom en handlingsplan för kommunens arbete med lokala miljöfrågor, som med konkreta åtgärder fokuserar på att reparera naturen och minska klimatpåverkan. Nu har riktlinjer för arbetet tagits fram. Riktlinjerna beskriver hur ansvarsfördelningen ska se ut, för att uppnå ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom hela kommunkoncernen. Under mötet antog kommunfullmäktige riktlinjerna som ska bidra till effektivitet i arbetet inom miljöområdet.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

  • Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige
  • Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2022
  • Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022-08-31
  • Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2022
  • Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
  • Val av politisk referensgrupp för Vision 2040
  • Svar på motion – Rasismen har ingen plats i Ulricehamn
  • Svar på motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT
  • Svar på motion om bilfria zoner nära våra skolor

Publicerat av Elin Ohlsson den 27 oktober 2022, senast ändrad den 27 oktober 2022 av Eva Wallin

Kontakt