Vad tycker du om bibliotekets och simhallens service? Tyck till via vår enkät!

Mellan den 17 oktober och 6 november pågår en enkätundersökning där vi vill få in dina tankar kring den service och det bemötande du får när du besöker något av våra bibliotek och/eller simhallen.

Med hjälp av dina svar kan vi bli bättre! För oss inom kultur och fritid är det viktigt att jobba med förbättringar och denna enkät är ett steg i detta arbete.

Enkät för biblioteken

Tyck till om service och bemötande på kommunens bibliotek

Enkät för simhallen

Tyck till om service och bemötande i kommunens sim- och sporthall

Givetvis så svarar du helt anonymt. Tack för att du deltar!

Publicerat av Rebecca Berndes den 17 oktober 2022, senast ändrad den 18 oktober 2022