Ulricehamn i forskningssamarbete om undervisning i särskolan

Nu inleds ett forskningsprogram där Ulricehamns kommun tillsammans med sex andra kommuner och två lärosäten sätter fokus på undervisningen för elever i särskolan.

Hur kan undervisning se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning? Hur vidareutvecklar man som lärare ett meningsfullt lärande för elever i särskolan? Det är några av frågorna som sju kommuner tillsammans med forskare från två lärosäten samt forskningsinstitutet Ifous kommer att ägna sig åt under tre år framöver.

Lärare, rektorer och chefer från kommunerna kommer att träffas för att tillsammans med forskarna skapa ny kunskap om undervisning i särskolan.

Eva-Lis Svensson är rektor för särskolan i Ulricehamn:

– Det är med glädje och förväntan som vi i Ulricehamn går med i detta forskningsprogram. Vi har genom åren, trots varierande utmaningar, fokuserat på elevernas möjligheter till ett optimalt lärande i skolan och i fritidshemmet. Genom forskningsprogrammet ser vi ett stort stöd i detta fortsatta arbete. Att bedöma och utvärdera elevernas lärande samt att analysera resultaten i det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet kommer med all säkerhet att öka vår förmåga att skapa optimala lärsituationer för våra elever.

Bakgrunden till projektet är bland annat att elevernas kunskapsutveckling i särskolan lyfts fram allt tydligare i läroplanerna. Men många lärare upplever att de saknar stöd i att utveckla sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap. Det råder samtidigt brist på forskning om undervisning anpassad för särskolans specifika förutsättningar.

Förutom Ulricehamns kommun ingår kommunerna Bjuv, Klippan, Kristianstad, Stockholm, Västerås och Åstorp. Forskarna som deltar kommer från Mälardalens universitet och Högskolan Kristianstad. I projektet ingår också Ifous, ett fristående forskningsinstitut.

Publicerat av Anders Rosenberg den 7 december 2022, senast ändrad den 7 december 2022