Beslut i korthet, kommunfullmäktige 26 januari

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 26 januari. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Beslut om renovering och byggnation av högstadieskolor skjuts upp

2021 beslutade kommunfullmäktige att förvaltningen skulle utreda och planera eventuell renovering och nybyggnation för kommunens högstadieskolor.

Efter utredningar beslutades det att:

 • Nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område, Ulricehamn. Lokaler som inte kan rivas, av myndighetsskäl, ska renoveras.
 • En ny skola ska byggas på övre Borgmästarhagen, Ulricehamn.
 • En ny skola ska byggas på Ätradalsskolans område, Timmele. Den nya skolan ska byggas bredvid dagens skolbyggnad.

Ärendet skjuts upp till nästa månads kommunfullmäktige för beslut.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Motion om nyttan med etablering av batterifabriken antogs

Det finns planer på en eventuell etablering av en batterifabrik i Lockryd. En batterifabrik skulle innebära cirka 3000 nya arbetstillfällen i fabriken och cirka 1000 nya arbetstillfällen som tillkommer i andra verksamheter tack vare fabriken. Lockryd ligger cirka 20 minuters bilväg från Ulricehamns kommungräns.

Socialdemokraterna lämnade i augusti 2022 en motion om att förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn (NUAB) ska undersöka nyttan för Ulricehamns kommuns del vid etablering av batterifabrik i Lockryd.

Motionen antogs och nyttan ska utredas.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Ansökan om investeringsmedel på 22,7 miljoner kronor för årligt inköp av IT-utrustning 2023 beviljas

Förvaltningen har ansökt om investeringsmedel på 22,7 miljoner kronor för inköp av IT-utrustning. Investeringen möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.

Utrustningen som det handlar om är hanterade datorer, lärardatorer, elevdatorer, skrivare, surfplattor och teknisk infrastruktur.

Investeringsmedel kan finansieras via avsatta medel för investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2023.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Roland Karlsson (C), kommunfullmäktiges ordförande, utsågs som ansvarig utgivare för webbsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden. Leif Dahl (S), andre vice ordförande, utsågs till ersättare.
 • Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten  författningshandboken antogs.
 • Kvartalsrapporten om beslut som inte verkställts enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. Det gäller kvartalsrapporten för kvartal 3 2022.
 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport godkändes och lades till handlingarna.
 • Verksamhetsområdet för vatten och avlopp för del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. utökas.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga valärenden som togs upp på mötet

 • Val av ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Viskans vattenråd 2023–2026 utsågs.
 • Val av ombud och ersättare vid årsmöte/stämma inom Ätrans vattenråd 2023–2026 utsågs.
 • Val av ombud och ersättare vid årsmöte inom Tidans vattenråd 2023–2026 utsågs.
 • Val av ombud och ersättare vid årsstämma inom Luft i Väst 2023–2026 utsågs.
 • Per-Ove Ståhlbrand blev entledigad från sitt uppdrag som nämndeman i Borås tingsrätt. Per-Ove begärde själv att bli entledigad. Borås Tingsrätt föreslår att en ny nämndeman ska utses för tiden fram till och med den 31 december 2023.
 • Anna-Karin Sellberg (NU) befrias från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen och ledamot i arvodesberedningen. Anna-Karin avsade sig själv från sina uppdrag.
 • Ingrid Isaksson (S) befrias från sitt uppdrag som ersättande revisor i Sjuhärads kommunalförbund. Ingrid avsade sig själv från sina uppdrag.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 27 januari 2023, senast ändrad den 27 januari 2023