Utbildning – Barn i föräldrars fokus

Nu arrangerar vi återigen utbildningen Barn i föräldrars fokus.

Utbildningen sätter fokus på hur barn påverkas av att ha separerade föräldrar som befinner sig i oenighet kring hur de ska göra bäst för sina barn. Förutom att inge hopp, synliggör vi under utbildningen barnets behov och situation. Du får fundera över vad du kan göra för att underlätta för barnet utifrån den verklighet det befinner sig i.

Vi träffas tre gånger där teoretiska kunskaper varvas med gruppdiskussioner. Föräldrar till samma barn deltar inte i samma grupp. Vi som leder grupperna har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte pratar med någon annan om det som sägs i gruppen (undantaget är om oro finns som innefattas av anmälningsplikt).

Omgång 1 (Vecka 9-11)

Onsdagar 1/3, 8/3, 15/3 Tid: kl.8.30-11 eller

Torsdagar 2/3, 9/3, 16/3 Tid: kl.15-17.30

(De två sista tillfällena på respektive kurs slutar en halvtimme tidigare)

Omgång 2 (Vecka 16-18)

Onsdagar 19/4, 26/4, 3/5 Tid: kl.8.30-11 eller

Torsdagar 20/4, 27/4, 4/5 Tid: kl.15-17.30

(De två sista tillfällena på respektive kurs slutar en halvtimme tidigare)

Plats: I Öppenvårdens lokaler, Garvaregränden 4, Ulricehamn

För mer information och anmälan:

Annelie Håkansson, 0321-595672, annelie.hakansson@ulricehamn.se

Johannes Gustavsson, 0321-595695, johannes.gustavsson@ulricehamn.se

Publicerat av Anders Rosenberg den 17 januari 2023, senast ändrad den 17 januari 2023