Tre Lex Maria-händelser anmäls till Ivo

Ulricehamns kommun Lex Maria-anmäler tre händelser till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Sjuksköterska mäter blodtryckBlodtrycksmätning.

En händelse handlar om förväxling som innebar att två vårdtagare under en dag fick varandras läkemedel. När det upptäcktes gjordes inte de kontroller och bedömningar som borde varit gjorda.

Vid ett annat tillfälle hanterades ett dropp på felaktigt sätt, vilket innebar en risk för patienten. Det hela stoppades och patienten kontrollerades efterföljande dygn.
Båda utredningarna av händelserna skickas till Ivo för bedömning. Sjuksköterskan, som var inblandad i dessa händelser, var inhyrd från ett bemanningsföretag är inte kvar i kommunen.
Den tredje och sista händelsen, som också skickas till Ivo, gäller en patient som successivt blev sämre. Flera kontroller gjordes, men dessvärre togs inget helhetsgrepp kring patientens hälsa. Där har vi brustit i vårt uppdrag.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, mas, Elvy Johansson konstaterar i anmälan till Ivo att det finns områden där förbättringar behöver göras:
– Vi behöver fortsätta arbetet med att kommunikation mellan omvårdnadspersonal och legitimerad personal blir tydlig. Vi behöver också bli bättre på att använda de bedömningsinstrument vi har för att ge våra patienter rätt vård.

– Alla dessa händelser är exempel på saker som inte få hända människor i vår vård. För var och en av dessa handlar det om onödigt lidande och det ska inte behöva ske. Men det är också därför vi anmäler oss själva, så att vi får möjlighet att utveckla vår vård till det bättre, säger Elvy Johansson.

Samtliga händelser inträffade förra året.

Publicerat av Anette Westerlund den 14 mars 2023, senast ändrad den 14 mars 2023

Kontakt