Företaget Milepost bygger 18 nya laddplatser för elbilar i Ulricehamn

På fyra år har antalet elbilar i Ulricehamn ökat med mer än 600 procent och nu finns fler än 800 elbilar i kommunen. Under samma period har antalet laddpunkter bara ökat med 30 procent. För att underlätta övergången till fossilfria transporter väljer nu Ulricehamns kommun laddoperatören Milepost som partner för att etablera 18 nya laddpunkter under sommaren.

I dag finns fler än 860 laddbara fordon men endast 61 publika laddpunkter i Ulricehamn. Kommunen stängde sina 5 publika laddpunkter i oktober 2022 och har öppnat upp för att kommersiella aktörer ska kunna erbjuda publika laddpunkter.

Ulricehamns kommun har nu tecknat det första avtalet om nya publika laddpunkter med en laddoperatör. Uppdraget går till företaget Milepost som i maj förra året invigde Sveriges största laddgata i Stockholm.

– Vi är glada att vi kan bidra i övergången till hållbara transporter i Ulricehamn. Att ha laddstolpar där folk arbetar och bor är en förutsättning för omställningen mot fossilfria transporter. Om det inte fungerar med vardagsladdningen kommer inte alla att kunna skaffa elbil, säger Mileposts vd Jörgen Lantto.

Milepost kommer att etablera 18 nya laddpunkterna vid Sturebadet, Rådhusgatan och Folkets hus i centrala Ulricehamn. Med etableringen ökar de publika laddpunkterna med 30 procent i ett slag.

– Kommunen ser ett stort behov av att kunna erbjuda ulricehamnarna möjligheter till att ladda elbilar i centrala Ulricehamn. Därför är vi glada att vi har lyckats få till avtal med Milepost. Kommunen har upplåtit mark på tre platser i centrala Ulricehamn där Milepost i egen regi kommer att etablera platser för laddning av elbilar, säger Angelica Härnstrand, mark- och exploateringsingenjör på Ulricehamns kommun.

Ulricehamns kommun tillämpar ett liknande tillvägagångssätt som Stockholms stad gör för laddinfrastruktur på allmän platsmark. Det innebär att kommunen själv inte bekostar anläggningen eller driften av laddinfrastruktur, istället tar laddoperatören ansvar för utbyggnad och drift av laddtjänsten. Kommunen erbjuder istället nyttjanderätt för gatumarken som laddoperatörerna anordnar laddplatserna på.

De 18 laddpunkterna motsvarar 46 386 kg i minskade Co2-utsläpp i kommunen per år, baserat på Naturvårdsverkets metod att beräkna laddpunkters bidrag till minskade utsläpp.

Frågor?

Milepost

Åsa Johansen, marknad- och kommunikationschef

asa.johansen@milepost.se

070-623 55 66

Ulricehamns kommun

Angelica Härnstrand, mark- och exploateringsingenjör

angelica.harnstrand@ulricehamn.se

0321-59 52 61

Publicerat av Ellen Haglund den 17 maj 2023, senast ändrad den 17 maj 2023

Kontakt