Fortsatt högt barnafödande i Ulricehamn

Barnafödandet i Sverige fortsätter att minska, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) för årets första kvartal. Men i Ulricehamn är barnafödandet fortsatt högt.

En stor hand håller i en nyfödd bebis hand.

Att Ulricehamn går mot trenden kan ha flera förklaringar, enligt kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M):

– Ulricehamns kommun har en stabil ekonomi. Det har dessutom varit låg arbetslöshet i kommunen under en längre tid. Det ger ökad ekonomisk trygghet och kan göra att människor känner sig mer bekväma med att skaffa barn.

Inte sedan 2003 har det fötts färre barn i Sverige under årets första kvartal. Under årets tre första månader föddes knappt 25 000 barn, vilket är 1 700 färre än samma kvartal förra året. Trenden pekar nedåt på flera håll i landet. I våra tre största städer är till exempel antalet nyfödda det lägsta sedan år 2000.

I Ulricehamn är visserligen antalet födda barn under årets första kvartal något lägre än motsvarande period förra året, 60 mot 78. Men förra året var antalet födda ovanligt stort och årets siffra är ändå högre än snittet för kommunen under 2000-talet.

Barnafödandet brukar generellt vara högt i Ulricehamns kommun. Inte minst föddes alltså många barn förra året. Då föddes 272 barn, vilket är näst högsta siffran under hela 2000-talet. Bara år 2016 föddes fler, då det föddes 273 barn.

Enligt Wiktor Öberg kan det även spela roll att Ulricehamns kommun under en längre period haft som mål att öka befolkningen och jobbat strategiskt mot detta, till exempel genom att bygga nya förskolor och bostadsområden.

– Det är dessutom relativt låga bostadspriser jämfört med till exempel Mark, Jönköping och Borås. Kanske kan detta påverka i positiv riktning

Publicerat av Anders Rosenberg den 15 maj 2023, senast ändrad den 15 maj 2023