Projektstöd till föreningar

Har din förening en idé som handlar om fysisk aktivitet för barn och unga eller för minskad ensamhet hos äldre? Civilsamhället och kommunen har möjlighet att tillsammans ansöka om projektstöd.

Två personer som kramas

Södra delregionala nämnden har beslutat att satsa medel på projektstöd med målet att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Insatserna för båda målgrupperna ska främst riktas till individer eller grupper som vanligtvis inte är föreningsaktiva. De ska i första hand utgå från och inspireras av befintlig kunskap, erfarenhet och beprövade metoder, modeller eller arbetssätt.

— Projektansökningarna ska vara inlämnade senast den 31 augusti, men eftersom det är sommar och semestertider däremellan önskar jag en första kontakt kring projektet innan midsommar, säger Petra Grönhaug som samordnar ansökningarna från kommunen.

Hör av dig till Petra, som är lots mellan kommunen och civilsamhället, för dialog kring projektet.

Samverkan med civilsamhället

Publicerat av Ellen Haglund den 25 maj 2023, senast ändrad den 25 maj 2023

Kontakt