Så här ser Ulricehamns kommun ut i 3D

Sedan ett år tillbaka är Ulricehamn en av få kommuner som använder Arcgis urban. Ett webbaserat visualiseringsprogram som används för att visa 3D-modeller.

Skärmklipp från programmet Arcgis urban som visar en vy över Ulricehamn

Arcgis urban är ett 3D-program som kan användas vid planering av städer och kommuner. I Ulricehamn används programmet av kommunens planarkitekter i deras arbete med detaljplanering.

— Att kunna skapa tydliga 3D-modeller underlättar vårt arbete. Det blir lättare i diskussioner internt, med politiker och på samrådsmöten, säger Paulina Persson, planarkitekt på Ulricehamns kommun.

Programmet ligger öppet på webben och är tillgängligt för alla. Eftersom vem som helst kan navigera sig runt och se 3D-modeller i programmet kan det öka förståelsen för vad en detaljplan faktiskt möjliggör.

— Det är kanske inte så lätt att förstå vad en detaljplan innebär. Tack vare programmet blir det lättare för oss att förklara för medborgare och politiker vad vi föreslår, säger Paulina.

Är du nyfiken på hur kommunen ser ut i 3D? Gå in och testa!

Ulricehamns kommun – Arcgis urban

För dig som vill läsa mer om programmet har skaparna S-group solutions gjort en mer djupgående intervju med Paulina Persson, planarkitekt, och Tommy Lind, GIS-ingenjör, på Ulricehamns kommun.

Intervju om Arcgis urban hos S-group solutions

Publicerat av Ellen Haglund den 22 maj 2023, senast ändrad den 24 maj 2023

Kontakt