Vägen vid Lilla torget stängs av under vecka 22

Under vecka 22, 29 maj – 4 juni, stängs vägen vid Lilla torget av. När vägen vid Lilla torget stängs av öppnar vi upp Norra Kullagatan igen.

Illustration av en arbetare som gräver

Vägen stängs av och görs om till gång- och cykelväg för att minska trafikbelastningen i centrala Ulricehamn. Förändringen är också en del av stadsmiljöavtalet som innebär att gång- och cykelvägar prioriteras, byggs om och utvecklas för säkrare miljöer. Området runt om Grodparken och Lilla torget kommer göras om och utvecklas för att skapa en bättre och trevligare miljö.

På sidan nedan hittar du tidplanen för projektet, vanliga frågor och svar och mer utförlig information.

Ombyggnation av gång- och cykelbana utmed Bogesundsgatan

Publicerat av Ellen Haglund den 24 maj 2023, senast ändrad den 18 januari 2024

Kontakt