Känner du någon som mår dåligt?

Den 10 september infaller den suicidpreventiva dagen. Dagen inrättades av världshälsoorganisationen WHO i syfte att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Trädockor som kramas

Ulricehamns kommun har tagit fram en sida med samlad information om psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa

På sidan finns information och en broschyr med kontaktuppgifter till vårdcentraler, ungdomsmottagningar, ätstörningskliniker, mottagningar för spelberoende med mera. Broschyren är nedladdningsbar. Där hittar du också en lokal handlingsplan för suicidprevention i Ulricehamn som har tagits fram av arbetsgrupp psykisk hälsa Ulricehamn och antagits i lokal närvårdssamverkan.

Vill du hjälpa till?

Är du och din verksamhet insatta i det suicidpreventiva arbetet? Har ni tips och idéer på vad vi gemensamt kan göra i det suicidpreventiva arbetet? Dela gärna med er!

Välkommen att kontakta någon i arbetsgruppen för psykisk hälsa i Ulricehamn

  • Simon Hägglund, verksamhetschef funktionsnedsättning, Ulricehamns kommun (ordförande)
  • Anna Bylin, enhetschef socialpsykiatri, Ulricehamns kommun
  • Maria Hagiwara, anhörigkonsulent, Ulricehamns kommun
  • Sandra Karlsson, sjuksköterska, Ulricehamns kommun
  • Sofia Mårtensson, personligt ombud, Ulricehamns kommun
  • Malin Yderhag, folkhälsostrateg, Ulricehamns kommun
  • Gunnar Böhm, HR-ansvarig, Ulricehamns pastorat, Svenska kyrkan
  • Annika Rolfson, rehabkoordinator, Hälsobrunnens vårdcentral
  • Johannes Lindqvist, hälso- och sjukvårdskurator, Närhälsan Ulricehamns vårdcentral

Publicerat av Ellen Haglund den 5 september 2023, senast ändrad den 5 september 2023

Kontakt