Ny utbildning i normmedvetenhet för anställda i Ulricehamns kommun

Den 4 september lanserades en utbildning i normmedvetenhet för samtliga anställda i Ulricehamns kommun. Målet med utbildningen är att väcka nya tankar och verktyg för att öka förståelsen kring olika normer som påverkar vårt samhälle och våra interaktioner.

Två personer sitter på ett bord och ler in i kameranMalin Yderhag och Stina Nilss.

— Utbildningen i normmedvetenhet är bra första steg mot att arbeta för inkludering på bred front. Den kommer väcka nya tankar och perspektiv på både individ-, grupp och verksamhetsnivå och jag är övertygad om att den kommer ligga till grund för många samtal på både arbetsplatser och i mötet med invånare. En viktig pusselbit i vår strävan mot vision 2040 – tillsammans mot framtiden, säger Malin Yderhag, folkhälsostrateg på Ulricehamns kommun.

Samma dag som utbildningen lanserades var Stina Nilss, samordnare på RFSL Sjuhärad, på plats i stadshuset och höll en presentation. Hon berättade om strukturen, gav en övergripande bild av hur utbildningen är uppbyggd och hur utbildningen kan användas på individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Stina är en av personerna som har varit med och tagit fram utbildningen.

— Det känns väldigt spännande och fint att få vara med och lyfta mänskliga rättigheter och normmedvetenhet med denna utbildning och i samarbete med alla inblandade. Med en förhoppning om att intresse ska väckas för att utbilda sig vidare och skapa tryggare och mer inkluderande kommuner! säger Stina.

Utbildningen är helt ny och ett samarbete mellan Ulricehamns kommun, Svenljunga kommun, RFSL Sjuhärad och Infocaption.

Malin Yderhag är nöjd och stolt över utbildningen.

— Vi är otroligt stolta över det samarbete som nu gör att vi kan erbjuda samtliga anställda en grundläggande utbildning i normmedvetenhet.

En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad. Folkhälsoarbetet handlar om hela befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning mellan olika grupper och områden i kommunen och samhället. Många gånger kan vi se att skillnaderna i hälsa hänger ihop med huruvida vi står innanför eller utanför olika normer i samhället. Det har därför varit en prioriterad fråga i folkhälsoarbetet att belysa och höja kunskapen kring olika samhällsnormer och hur de påverkar människors möjligheter till ett gott liv, säger Malin.

Publicerat av Ellen Haglund den 6 september 2023, senast ändrad den 6 september 2023

Kontakt