Eventuell personuppgiftsincident på praktikplatsen.se

Söndagen den 24 september utsattes vår leverantör av systemet praktikplatsen.se, Göteborgsregionens kommunalförbund, för en ransomwareattack. Detta innebär att obehöriga parter fick åtkomst till systemet. Leverantören upptäckte detta tidigt, har vidtagit åtgärder och avslutat incidenten.

En mörkblå varningstriangel på en ljusblå bakgrund

I dagsläget bedömer leverantören risken som låg att data har läckts, utan kan endast konstatera att det finns en risk för det.

Ulricehamns kommun använder webbplattformen praktikplatsen.se för att hjälpa elever på omvårdnadsprogrammet och arbetsgivare att hitta varandra genom samordning och erbjudanden om praktikplatser.

Mer information om incidenten finns på Göteborgsregionens hemsida

Publicerat av Ellen Haglund den 6 oktober 2023, senast ändrad den 6 oktober 2023

Kontakt