Föreläsningar för föräldrar: Lär dig mer om droger och hur du kan stödja ditt barn

Öppenvårdsenheten erbjuder två föreläsningar som riktar sig till föräldrar med barn i årskurs 5 och årskurs 7-9.

En tonåring sitter med benen i kors. Hen sitter och håller i en mobil

Föreläsningarna har fokus på ANDTS. Vi pratar om att upptäcka narkotikaanvändning, narkotikans effekter på hälsan och samhället samt aktuell situation i kommunen. ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar.

Kommunpolisen kommer vara med under föreläsningarna.

Öppna föreläsningar

Föreläsningarna är öppna och kräver ingen anmälan. Välj vilken dag som passar dig bäst.

7 november kl. 18-19

Länk till Teamsföreläsningen 7 november

8 november kl. 18-19

Länk till Teamsföreläsningen 8 november

Publicerat av Ellen Haglund den 18 oktober 2023, senast ändrad den 25 oktober 2023