Många nöjda med äldreomsorgen i Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun är bland de bästa kommunerna i Sverige på flera områden när det gäller äldreomsorg enligt Socialstyrelsens äldreundersökning.

Manlig undersköterska i kör äldre dam i rullstol, med bingobricka i handen.

När det gäller den totala nöjdheten med kommunens äldreomsorg ligger vi på samma höga nivå som redovisades i förra årets undersökning, förutom hemtjänsten som höjt sig med en procent.
– Ulricehamn sticker ut i undersökningen som en av de 25 procent bästa i Sverige när det gäller att leverera service till våra äldre både inom hemtjänst och på våra vård- och omsorgsboenden, säger Nina Landström, socialchef i Ulricehamns kommun. Överlag kan man se att Sjuhärad har en god kvalitet inom sin äldreomsorg. Det är särskilt roligt att se att Ulricehamn står sig väl i det sammanhanget.

Undersökningen gör skillnad på hemtjänst och äldreboende.

När det gäller hemtjänsten är 94 procent av de tillfrågade nöjda med servicen som helhet. I jämförelse med landet är det nästan tio procent bättre. De som tar del av kommunens hemtjänst har också förtroende för personalen.

När det gäller de tillfrågade från våra vård- och omsorgsboenden kan vi se en markant höjning av nöjdheten med sociala aktiviteter. När det gäller bemötandet har nöjdheten ökat med flera enheter. Det hoppas vi är en effekt av satsningen på vårt Leva-koncept där alla som bor hos oss ska ha en meningsfull vardag fylld av aktiviteter och socialt umgänge efter sin förmåga.
– Undersökningen visar också några områden som vi behöver jobba mer med. Exempelvis bemötandet inom hemtjänsten där vi tappat med ett par enheter och våra boende tycker inte att personalen har tillräckligt med tid för dem. De här resultaten behöver vi analysera vidare för att göra detta bättre, säger Nina Landström.

Publicerat av Anette Westerlund den 23 oktober 2023, senast ändrad den 23 oktober 2023

Kontakt