Namnberedningen klar med sina förslag till fullmäktige

Har du föreslagit namn eller röstat på namn till nytt kulturhus, ny högstadieskola och ny F-6-skola? Då tackar vi för din medverkan.

Hand som lägger lapp i en låda.

Nu är omröstningen klar. Av förslagen till namn på kulturhuset fick Ulricehamns kulturhus flest röster. Av namnförslagen till högstadieskolan fick Lövåsskolan flest röster. Det är också dessa två förslag som politikerna i namnberedningen valt att föreslå till nästa kommunfullmäktige där det slutgiltiga beslutet tas.

Av namnförslagen till F-6-skolan blev det lika mellan Björkåsskolan och Sanatorieskolan. Här valde politikerna i namnberedningen att föreslå namnet Björkåsskolan till fullmäktige.

Namnberedningen har haft i uppdrag att ha dialog med kommuninvånarna kring namngivning av de tre byggnaderna. Syftet har dessutom varit att testa en metod för dialog med kommuninvånare. Beredningen fick in många bra förslag på namn. Utifrån dessa valde de ut tre förslag för varje byggnad och genomförde en omröstning bland invånare i Ulricehamns kommun.

Beredningen lägger fram sitt förslag till fullmäktige utifrån den samlade dialogen man haft med kommuninvånarna. Fullmäktige tar beslut i frågan den 26 oktober.

Publicerat av Anders Rosenberg den 11 oktober 2023, senast ändrad den 11 oktober 2023