8 000 extra att hämta för sommarens vikarier i omsorgen

Ulricehamns kommun har beslutat att ge semestervikarier som jobbar minst åtta sammanhängande veckor i sommar, inom äldreomsorgen, 8 000 kronor extra i lön för de som arbetar i ytterområdena, 5 000 för de som arbetar i centralorten.

En person med bingobricka körs i rullstol av en medarbetare på ett boende

Detta för att komma till rätta med det stora behovet av personal under sommarmånaderna.
—Vi har haft svårigheter att bemanna vår verksamhet under sommarmånaderna de sista åren. Extra svårt har det varit att hitta medarbetare till ytterområdena. Nu provar vi med det här och hoppas att pengarna ska locka många att söka sommarjobb hos oss, säger Nina Landström, socialchef i Ulricehamns kommun.

Tillägget gäller omvårdnadspersonal i verksamheter inom sektor välfärd. För att få pengarna behöver medarbetaren anställas på vikariat eller allmän visstidsanställning i minst åtta sammanhängande veckor enligt fastställt schema under juni, juli och augusti.

Men även tillsvidareanställda medarbetare som för närvarande är föräldralediga eller studielediga med en fortsatt hel tjänstledighet över minst september månad 2023, kan få ta del av tillägget.
Äldreomsorgen och funktionsnedsättningen söker tillsammans ungefär 250 medarbetare inför sommaren för att ordinarie personal ska få sin välförtjänta semester.

-Vi vill göra allt för att våra vårdtagare ska känna sig trygga i sommar och få den hjälp de behöver, samtidigt som våra medarbetare behöver sin välförtjänta semester. Det är ett pussel att lägga. Med dessa tillägg hoppas vi att det ska bli lite lättare, säger Nina Landström.

Summan som anges är före skatt.

Vill du veta mer kan du gå in på sidan om erbjudandet.

Erbjudande om extra lön

Publicerat av Anette Westerlund den 21 december 2023, senast ändrad den 18 december 2023