Ulricehamns kommun gör Lex Maria-anmälningar

Ulricehamns kommun anmäler två händelser enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Oanvända munskydd på hög.

Den ena händelsen handlar om en patient med sår som inte omhändertagits enligt rutinerna för sårvård och kontroll.

Den andra händelsen handlar om en person som fick en annan persons medicin. Det resulterade i att personen blev påverkad av medicinen och fick föras till sjukhus. Personen var hemma samma dag igen. Men anhörig fick inte information i samband med att personen fördes till sjukhuset. Också där har det brustit i hanteringen enligt våra regler.
– Det här är händelser som inte får inträffa. Nu har de ändå gjort det och då måste vi lära oss av våra misstag och utveckla arbetet med rutinerna så att alla vet vad som gäller, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Elvy Johansson.

De två händelserna har inträffat under året. En inom hemsjukvården, den andra på ett vård- och omsorgsboende. Händelserna har inte inverkan på personernas liv idag.
– Att människor i vår omsorg får den vård de behöver är vår viktigaste uppgift, därför är det extra tråkigt när det begås misstag som drabbar våra vårdtagare. Vi får aldrig sluta utveckla och förbättra våra vårdrutiner. Därför anmäler vi våra utredningar till IVO, de bedömer i sin tur om vi har gjort tillräckligt, säger Elvy Johansson.

Publicerat av Anette Westerlund den 20 december 2023, senast ändrad den 20 december 2023

Kontakt