Är du 70+ och väntar på att få åka gratis buss?

Du får vänta lite till. Vi väntar på beslut från Västtrafik om när ny åldersgräns kommer att införas. Så fort vi vet kommer vi att berätta om det på hemsidan och i sociala medier. Det besked vi fått är att det kommer att ske under första halvåret. Det dröjer lite grand eftersom vi är många kommuner som ska ändra åldersgränser just nu, och Västtrafik jobbar på så gott de kan.

blå buss

Vi kan också berätta att inför att åldersgränsen sänks kommer de som är berörda (70-75 år) att få brev med information om hur de ska göra för att ta del av erbjudandet. Hjälp oss gärna sprida budskapet då vi tror att det är många som undrar. Tack på förhand!

Bakgrund

Politikerna beslöt under förra året att kommunen skulle utöka erbjudandet för seniorkort till att gälla alla folkbokförda invånare som fyllt 70 år. Erbjudandet ska vara giltigt dygnet runt. Då modellen för att beräkna kommunens kostnad för erbjudandet förändrats ryms den lägre åldersgränsen inom för ändamålet redan avsatta budgetmedel.

Förvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med Västtrafik genomföra förändringar av kommunens seniorerbjudande i enlighet med beslutet så att de nya villkoren träder i kraft så snart som möjligt.

Publicerat av Anette Westerlund den 10 januari 2024, senast ändrad den 10 januari 2024

Kontakt