Beslut i korthet, kommunfullmäktige, 25 januari

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 25  januari. För alla ärenden och fullständig information, se ärenden och handlingar.

gult hus i snö

Lövåsskolan och Björkåsskolan blir namnen på nya skolor

Ulricehamns kommun ska få tre nya byggnader: ett stadsbibliotek, en 7–9 skola och en F-6 skola. Men vad ska de heta? Det har kommunfullmäktige gett en beredning i uppdrag att ta reda på, genom att fråga invånarna. Och nu har fullmäktige bestämt sig.

Beredningen har använt ett digitalt verktyg på kommunens hemsida för att samla in namnförslag och låta folk rösta på dem. De tre namn som fick flest röster för varje byggnad är:
– Ulricehamns kulturhus för stadsbiblioteket
– Lövåsskolan för 7–9 skolan i Övre Borgmästarhagen
– Björkåsskolan för F-6 skolan i Ulricehamn

Beredningen har också fått hjälp av stadsarkitekt Rebecka Engvall, som har förklarat varför vissa namn passar bättre än andra utifrån geografiska faktorer.

Underlag och handlingar (pdf)

Cykellekplats för barn kan bli verklighet

Kerstin Berggren (MP) vill att Ulricehamns kommun ska skapa en cykellekplats för barn, som liknar en riktig trafikmiljö. Hon skriver att det skulle lära barnen att bli bättre och säkrare cyklister, samtidigt som de har roligt.

Förvaltningen håller med om att en cykellekplats är en bra idé, som främjar lek, rörelse och säkerhet för alla barn. De vill undersöka var, hur och till vilket pris en sådan lekplats kan byggas i Ulricehamn.

Förslaget godkändes av kommunstyrelsen och nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige som har sista ordet. De beslutar att motionen antas genom att i kommande planering för renovering av lekplatser utreda möjligheten att bygga en cykellekplats.

Underlag och handlingar (pdf)

Anställningsgaranti för vård- och omsorgsstudenter

Ruza Källström (S) vill att Ulricehamns kommun ska införa en garanti för en anställning för de som har avklarad utbildning på vård- och omsorgsprogram eller motsvarande. Syftet är att locka fler att arbeta inom omsorgen, som har svårt att rekrytera personal.

Förvaltningen stödjer förslaget, men påpekar att en yrkesexamen inte räcker för att bedöma en persons lämplighet för yrket. Det krävs också personliga egenskaper som inte syns i ett betyg. Förvaltningen vill därför ta fram en reglering för hur anställningsgarantin ska fungera i praktiken.

Motionen antas av kommunfullmäktige som ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra anställningsgaranti för omsorgspersonal i Ulricehamn.

Underlag och handlingar (pdf)

Politiker säger sitt i planerna för kulturhuset

Eftersom förvaltningen har fått i uppdrag att dra igång planerna för ett nytt kulturhus, ska politikerna vara med och säga sitt i ett tidigt skede. Därför ordnades det en workshop där politikerna fick tycka till om innehåll och inriktning för den kommande byggnaden, före fullmäktigemötet.

Mellan november 2023 och januari 2024 har Ulricehamns kommun genomfört en mängd olika aktiviteter för att får svar på vad det nya kulturhuset ska innehålla. Förutom att alla invånare hade möjlighet att tycka till via en digital enkät mellan 22 november – 5 december 2023, har det även hållits tre workshops med kulturföreningar, unga vuxna och elever på SFI. Frågor har även gått ut till skolornas elevråd och det har funnits möjlighet att tycka till under julmarknaden på stan. Men under mötet var det alltså dags för politikerna att diskutera saken.

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 25 januari 2024, senast ändrad den 25 januari 2024 av Eva Wallin

Kontakt