Gratis buss för 70+ till sommaren

Väntar du på att få åka gratis med Västtrafik? Nu är det bestämt att det blir möjligt från den 1 juni 2024.

blå buss

Hur gör du?

Västtrafik gör ett erbjudandeutskick till kommunens folkbokförda seniorer med beställningsinformation. I samband med ändringen av åldersvillkoret görs ett utskick till hela åldersgruppen 70-75 år, cirka 1 månad före att ändringen träder i kraft.

Seniorbiljetten beställs via Västtrafiks hemsida på www.vasttrafik.se/seniorerbjudande (den som redan är registrerad kund hos Västtrafik beställer direkt via sitt konto på www.mittkonto.vasttrafik.se). Om du behöver hjälp med beställningen kan du vända dig till Västtrafiks kundservice på 0771-41 43 00 eller besöka en Västtrafikbutik.

Du kan beställa din biljett upp till tre månader före den dag du uppfyller kommunens åldersvillkor (men får inte börja resa med den förrän du uppfyller åldersvillkoret). Det går alltså att beställa biljetten även innan man fått erbjudandet. Det tar cirka en till två veckor från det att du gjort sin beställning till att biljetten levereras.

Informationsutskicket görs en gång i månaden (den 30:e eller nästkommande vardag om den 30:e är en helgdag), till de seniorer som kommer uppfylla kommunens åldersvillkor nästnästa månad. Exempel: 30 januari skickas erbjudande till dem som fyller år i mars. Erbjudandet skickas även till de seniorer som flyttat till kommunen föregående månad.

Länk:

Ny utformning av Västtrafiks seniorerbjudande | Västtrafik (vasttrafik.se)

Publicerat av Anette Westerlund den 30 januari 2024, senast ändrad den 30 januari 2024

Kontakt