Nominera en byggnad till Årets hus 2023

Känner du till en byggnad som förtjänar en nominering till utmärkelsen Årets hus? Nomineringsperioden har nu öppnat och varar fram till den 15 mars – välkommen med ditt bidrag.

Röd tegelbyggnad med en betongtrappa med sittplatser som breder sig ut framför byggnaden.

Utmärkelsen Årets hus 2022 tilldelades Väveriet, vars historiska miljöer under samma år genomgick en varsam omvandling av byggherren Hökerum Fastigheter. Nu är det åter igen dags att nominera byggnader, men den här gången till Årets hus 2023.

Så nominerar du

Vill du nominera en byggnad som uppförts, byggts om eller till, restaurerats eller renoverats i Ulricehamns kommun under föregående år? För att nominera behöver du skicka in följande:

  • Motivering till varför byggnaden visar prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och eller kulturhistorisk hänsyn
  • Beskrivning och fakta om byggnaden
  • Fotografier av byggnaden
  • Byggherre (om annan än sökande krävs medgivande från byggherre)
  • Kontaktuppgifter

Skicka din nominering senast den 15 mars till miljö och samhällsbyggnad via vår e-tjänst eller via e-post till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se. Du kan också nominera via post.

Miljö och samhällsbyggnad
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Regler för Årets hus

Publicerat av Elin Ohlsson den 2 januari 2024, senast ändrad den 2 januari 2024

Kontakt