­­Äger du en brygga eller ett båthus?

Just nu inventerar vi strandlinjen i Ulricehamn. Under februari har vi satt upp skyltar på två bryggor och ett båthus, som bryter mot strandskyddet och är byggda på kommunens mark utan tillstånd. Nu söker vi dig som äger, ansvarar för eller nyttjar någon av dessa.

Brygga i sjö

Bryggorna och båthuset behöver tas bort

Du som ägare behöver riva och forsla bort alla delar, som finns i vatten och på land, från området. Utöver det ska marken återställas i så ursprungligt skick som möjligt.

Om du äger en anordning längs strandlinjen i Ulricehamn, ber vi dig att titta till om just din brygga eller ditt båthus har fått en skylt. Kontakta oss om så är fallet.

markochexploatering@ulricehamn.se
0321-59 52 61

Tipsa ägaren

Har du sett någon av skyltarna längs strandlinjen och vet vem ägaren till bryggorna eller båthuset är? Då får du gärna kontakta ägaren med den här informationen.

Till dig som behöver en båtplats

Nyttjar du någon av bryggorna som ska tas bort och behöver en ny båtplats? Då kan du ställa dig i kö till någon av våra småbåtshamnar. Det gör du genom att kontakta bokningscentralen.

bokningscentralen@ulricehamn.se
0321-59 52 30

Publicerat av Elin Ohlsson den 16 februari 2024, senast ändrad den 13 februari 2024

Kontakt