Gör din röst hörd i årets folkhälsoenkät

Är du en av de slumpmässigt utvalda invånare som har fått Sveriges största nationella folkhälsoenkät i brevlådan? Då kan du göra din röst hörd i årets undersökning – dina svar gör skillnad!

Kvinna har vattengympa i en bassäng.

Under februari skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut årets folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor till 110 000 slumpmässigt utvalda invånare från 16 år och uppåt. Bakom undersökningen står Folkhälsomyndigheten, som genomför undersökningen vartannat år för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever.

– Resultatet av enkäten ger oss svar om invånarnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. För att vi ska kunna följa trender och prioritera resurser inom folkhälsa hoppas vi att du som får chansen väljer att delta, säger Malin Yderhag, folkhälsostrateg på Ulricehamns kommun.

Hur mår vi som bor i regionen?

Folkhälsoenkäten har sedan starten år 2004 gett viktig information om befolkningens hälsa. Resultatet visar bland annat att mer än 70 procent av invånarna i Västra Götaland upplever att de har en god allmän hälsa. Däremot ökar självrapporterade psykiska besvär som ängslan, oro och ångest – inte minst bland unga tjejer. Dessutom ökar användandet av snus bland yngre, men daglig rökning minskar. Genom att delta i undersökningen hjälper du oss att följa förändringar i hälsa över tid. Årets resultat presenteras i höst.

Är du utvald?

Då har du fått årets undersökning i din brevlåda. Ditt enkätsvar är unikt och kan inte ersättas av någon annans. Du kan svara på enkäten i pappersform eller på webben, genom att logga in med användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet.
Tack för att du deltar!

Frågor och svar om undersökningen hos Folkhälsomyndigheten

Publicerat av Anders Rosenberg den 22 februari 2024, senast ändrad den 22 februari 2024