Många trygga i Ulricehamns kommun

En stor andel av invånarna i Ulricehamns kommun känner sig trygga under dagtid, 97,2 procent. Det visar den senaste trygghetsundersökningen.

En lite större hand håller i en lite mindre hand. Motljus. Natur. .

– Det är positivt att undersökningen visar att vi är tryggare än det nationella snittet på flera punkter, säger Jesper Johansson som är säkerhetssamordnare i Ulricehamns kommun.

På kvällstid känner sig till exempel 14,1 procent otrygga ensamma ute i det område man bor i. Snittet i den nationella trygghetsundersökningen är 21 procent.

Trygghet beror på var man bor

Den upplevda tryggheten skiljer sig åt något beroende på var i kommunen man bor. Till exempel känner sig en högre andel otrygga i Ulricehamns centrum medan områden på landet upplevs som tryggare. Dessutom skiljer sig upplevelsen av trygghet åt om du är man eller kvinna. En högre andel kvinnor än män upplever till exempel otrygghet i Ulricehamns centrum.

Bland de faktorer som kan bidra till otrygghet nämns dålig belysning, störande trafik, inbrott och ödsliga platser.

Många deltog i undersökningen

5 900 personer tillfrågades i undersökningen och svarsfrekvensen i Ulricehamns kommun var 44 procent.

– Det är ett mycket bra resultat. I vissa områden hade vi till och med över 50 procent svarsfrekvens, säger Jesper Johansson.

Resultatet av undersökningen används i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Det kan till exempel ligga till grund för hur kommunen jobbar med belysning eller hur polisen prioriterar sina resurser.

Vill du veta mer om resultatet av undersökningen finns det här på ulricehamn.se.

Trygghetsundersökningen 2023

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 9 februari 2024, senast ändrad den 9 februari 2024