Nu upphandlas byggentreprenör för kulturhuset

Nu har upphandlingen för en byggentreprenör till kommunens nya kulturhus på Marknadsplatsen öppnat för anbud. Bygget av kulturhuset kommer att ske via partnering och sista dag för anbud är 7 april.

Vad innebär partnering?

Partering är ett arbetssätt. Enkelt beskrivet så kan man säga att allt som rör byggprocessen hamnar under ett och samma tak, i det här fallet byggentreprenörens tak. Det är ett fördjupat samarbete mellan Ulricehamns kommun som beställare/byggherre och flera parter, såsom konsulter, arkitekter, entreprenörer och andra nyckelaktörer. Genom att tidigt börja jobba tätt ihop är tanken att undvika kostsamma missförstånd och tidskrävande omarbetningar.

Mer om upphandling

Alla Ulricehamns kommuns aktuella och pågående upphandlingar publiceras hos Opic.

Under året har vi flera stora byggprojekt som ska upphandlas, vill du veta vad som ligger i pipen? Kika in på ulricehamn.se/upphandlingbyggprojekt

Publicerat av Rebecca Berndes den 28 februari 2024, senast ändrad den 28 februari 2024