Riktlinjen för kulturhusets innehåll klar för beslut

Nu är riktlinjen för Ulricehamns kulturhus klar. Den gör tydligt vad som ska finnas i det kommande kulturhuset och bygger på vinterns medborgardialog som hållits i olika forum runt om i kommunen.

Bibliotek, blackbox, utställningslokal, bistro, mötesrum, kulturskola, ytor för att skildra lokalhistorian, arbetsplatser och mötesplats för öppen ungdomsverksamhet, det är de funktioner som anges i riktlinjen för Ulricehamns kulturhus.

– Riktlinjen ger svar på vad som ska finnas i byggnaden och visar vilken ambitionsnivå som kommunen vill ha för kulturhuset. Den grundar sig på den medborgardialog som hållits under vintern, säger Johan Persson samordnare för kulturhusets arbetsgrupp, Ulricehamns kommun.

Mellan november 2023 och januari 2024 genomförde Ulricehamns kommun en mängd olika aktiviteter för att får svar på vad det nya kulturhuset ska innehålla. Alla invånare hade möjlighet att tycka till via en digital enkät och skolornas elevråd har haft möjlighet att ge sina synpunkter. Det har även hållits fyra workshops med kulturföreningar, unga vuxna, elever på SFI samt kommunfullmäktiges politiker. Förvaltningen har även tittat på vad andra kommuner i liknade storlek har för bibliotek och kulturhus. Utifrån allt detta arbetades riktlinjen fram.

-Riktlinjen innehåller de funktioner som anses vara viktigast för att göra kulturhuset till den levande plats vi vill att den ska bli, säger Lena Moritz, chef för kultur och fritid i Ulricehamn. Hon fortsätter:

-Riktlinjen är på övergripande nivå och innehåller inga detaljer. Den kommer att ligga till grund för det funktionsprogram som nu ska arbetas fram och som då kommer vara på detaljnivå, säger Lena Moritz.

I riktlinjen står också att för att optimera användande av lokaler och ytor så behöver det vara flexibla och smarta lösningar. Olika lokaler, rum och ytor ska kunna användas på flera olika sätt under dag, kväll, helg och över årstiderna och klara förändringar i framtiden.

-Det här är ett hus som ska leva länge och det behöver vara flexibelt för att hänga med i utvecklingen framöver, säger Johan Persson, samordnare för kulturhusets arbetsgrupp, Ulricehamns kommun.

På torsdag ska kommunstyrelsen ta ställning till om riktlinjen ska skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Publicerat av Rebecca Berndes den 4 mars 2024, senast ändrad den 17 maj 2024 av Eva Wallin