Ekonomiskt resultat bättre än väntat

Nu har vi summerat ekonomin för år 2023. Ulricehamns kommun hade ett resultat på cirka 70 miljoner kronor och gick därmed 45 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Ett barn håller i en spargris. Ett annat barn är på väg att lägga ner ett mynt i spargrisen.

Överskottet ska sättas i relation till att kommunens omsättning är cirka 1,9 miljarder.

– Kommunen har gjort ett mycket bra resultat 2023, på samma nivå som 2022, säger Wiktor Öberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fick in mer pengar i skatt

Överskottet beror främst på att vi fick in mer pengar i skatt än vad vi hade budgeterat för.

– Skatteunderlaget, det vill säga löner och ersättningar som kommuninvånarna betalar skatt för, blev mycket bättre än vi trodde när vi gjorde budgeten i oktober 2022. Trots att vi gått in i en lågkonjunktur har sysselsättningen varit fortsatt hög, vilket inte är så som det brukar se ut, säger Wiktor Öberg.

Andra orsaker till överskottet är:

Att alla verksamheter har hållit sin budget.
Att verksamheter som till exempel äldreomsorg och förskolor fått statsbidrag sent på året och därför inte kunnat använda det fullt ut.
Att flera stora investeringar har försenats.

Flera projekt försenade

Kommunen hade planerat för investeringar på 720 miljoner kronor under 2023 men använde bara 220 miljoner. Det beror på att flera projekt försenats, till exempel:

projektet med ett nytt stadsbibliotek som ändrat inriktning till ett nytt kulturhus
en ny skola i Sanatorieskogen
ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Ryttershov
byggandet av ett samverkanshus i Gällstad
utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2
parkeringshus.

Att kommunen går med överskott betyder inte per automatik att vi kan använda mer pengar till verksamheten nästa år. Kommunen måste följa vissa regler om hur man sköter sin ekonomi. Bland annat är man skyldig enligt kommunallagen att planera för ett visst överskott.

– Överskottet kan inte flyttas med till nästa år för att använda i verksamheten, till exempel för mer personal eller så. Men det underlättar för kommunen så att vi inte behöver låna lika mycket till kommande stora investeringar, säger Wiktor Öberg.

Publicerat av Anders Rosenberg den 12 april 2024, senast ändrad den 12 april 2024