En dag för husägare i renoveringstankar

Är du nyfiken på hur du kan ta tillvara på detaljerna i ditt hus? Har du dragiga fönster i sommarstugan? Vill du testa på att måla med linoljefärg, ta bort kitt eller skära i glas? Lördagen den 25 maj firar vi fönsterrenoveringens dag tillsammans med lokala hantverkare i Stadsparken. Passa på att samla tips inför din nästa renovering, testa på olika moment eller ta reda på fördelarna med att vårda ditt hus och dina fönster.

Rött trähus med vita fönster.Foto: Byggnadsvårdsföreningen

Lördagen den 25 maj
10.00 till 14.00
Stadsparken, Ulricehamn

Testa på olika moment

Under dagen kommer lokala hantverkare att finnas på plats för att dela med sig av sina bästa tips inom fönsterrenovering och byggnadsvård – för att inspirera till mer hållbara val. Perfekt för dig som går i renoveringstankar, funderar över vad du kan göra själv eller behöver ta reda på vilka verktyg du kan komma långt med i en renovering. Du kommer även att få chans att upptäcka och testa på olika moment.

Upptäck vårt friluftsmuseum

Visste du att stugorna i Stadsparken är möblerade? Under dagen öppnar vi upp Limmaredsstugan, Båtsmansstugan och Ryggåsstugan för dig som vill upptäcka en del av Ulricehamns friluftsmuseum. Vi kommer att finnas på plats för att berätta mer om hur vi renoverar de kulturhistoriskt värdefulla husen.

Nytt kulturmiljöprogram

Just nu håller vi på att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Programmet ska visa vägen i hur våra kulturmiljövärden ska användas, bevaras och utvecklas. Under dagen kommer vi att berätta mer om arbetet, olika arkitekturstilar och fönstrens betydelse för en byggnads karaktär. Stanna gärna till och prata hållbara val med oss.

Hjärtligt välkommen.

10 skäl till att vårda dina fönster

Vill du ha någonting att säga till om inför fönsterbytet i bostadsrättsföreningen, motivera din sambo eller bara hjälpa till att sprida ordet? Svenska byggnadsvårdsföreningen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseernas samarbetsråd har samlat tio skäl till varför vi ska renovera våra fönster.

Livslängden

Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna, linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år med regelbundet underhåll.

Skönheten

Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.

Privatekonomin

Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.

Värdeutvecklingen

Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för många husköpare, som kan höja värdet på bostaden.

Samhällsutvecklingen

Löpande underhåll skapar arbetstillfällen, småföretagande och minskade miljökostnader.

Miljön

Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.

Inomhusklimatet

I hus med fungerande självdragssystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.

Materialen

Traditionellt fönsterunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt. Fönsterhantverkare har ett etablerat återbruk av fönsterglas.

Kulturhistorien

Bevarade äldre fönster behövs för upplevelsen av historiska miljöer. De är också viktiga för vår och kommande generationers möjlighet att förstå kulturarvet.

Hälsan

Smäckra fönsterbågar och poster ger största möjliga ljusinsläpp. Profilerande snickerier och skiftande glas hjälper till att sprida ljus i rummet.

Om fönsterrenoveringens dag

Varje år den 3o maj firas Fönsterrenoveringens dag runt om i Sverige. Då arrangeras aktiviteter för att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att ta hand om sina kvalitetsfönster.

Fönsterrenoveringens dag

Publicerat av Elin Ohlsson den 25 april 2024, senast ändrad den 25 april 2024

Kontakt