Hur bidrar vi till de nationella miljömålen?

Visste du att många av våra insatser som vi gör för miljön har en direkt koppling till den globala planen som ska leda världen mot en hållbar framtid? Våra 18 utmaningar från åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, till exempel. Vi förklarar hur allt hänger ihop och vad vi gör för att bidra till en bättre värld.

Orangefärgad himmel med moln.

Så hänger det ihop

Har du hört talas om Agenda 2030? Det är den mest ambitiösa plan inom hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Planen består av 17 globala mål och hela 169 delmål, som världens länder tillsammans ska uppfylla. Sverige, i sin tur, har tagit fram 16 miljömål för att bidra till planen och möta de globala utmaningarna. För att lyckas har alla regioner fått i uppdrag att ta fram program som ska mynna ut i att vi tillsammans uppfyller Sveriges miljömål. Det är här vi, Ulricehamns kommun, kopplas på för att bidra till vår gemensamma framtid. Genom programmet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland ska vi tillsammans med andra kommuner göra insatser som bidrar till Sveriges miljömål. Det är så hållbarhetsarbetet hänger ihop – från global till nationell, regional och kommunal nivå.

Våra insatser för en bättre värld

Vi har antagit 18 utmaningar från programmet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som vi ska uppfylla under perioden 2022 till 2025. Vi har alltså knappt två år kvar på oss att nå dit, så hur går det? Det går framåt!

– Vissa utmaningar har vi redan klarat av, andra har vi precis påbörjat. Vi ligger väldigt bra till och ambitionen är att vi ska klara av alla utmaningar under de två år som är kvar, men det tar inte slut där. Vi kommer att fortsätta med vårt hållbarhetsarbete, utifrån utmaningarna, även när vi är i mål, säger Ola Alinvi, miljöstrateg.

För att lyckas med våra 18 utmaningar behöver vi göra olika insatser inom olika områden. Är du nyfiken på vad vi gör? Vi ger dig några exempel.

Vi tar hand om våra skyddsvärda träd

Visste du att det kan leva upp till 1 000 insektsarter i en gammal ek? Gamla och stora träd bjuder på många unika miljöer, som olika arter kan använda. Miljöer som inte finns någon annanstans. Men, våra skyddsvärda träd kommer med tiden att dö eller behöva sågas ner. När tiden är inne behöver det finnas nya träd som tar deras plats. Nu planerar vi för framtiden och kommer i fortsättningen att plantera ersättningsträd för de skyddsvärda träd som finns på vår mark. Vi kommer också att ta bort sly och konkurrerande träd runt våra ersättningsträd och skyddsvärda träd, för att de ska få en bra miljö att växa sig gamla i.

Vi skyddar värdefulla sjöar och vattendrag

Har du sett omlöpet för fiskar vid vattenkraftverket i Vist? Det är till för att fiskarna ska kunna ta sig förbi, upp- och nedströms, på ett säkert sätt. Omlöpet är en av våra insatser för att säkerställa den biologiska mångfalden i våra sjöar och vattendrag.

Vi satsar på ekologisk mat

Produktionen av ekologisk mat främjar den biologiska mångfalden. Därför har vi satt upp ett mål som går ut på att öka inköpen av ekologisk mat så att den utgör 50 procent av vår livsmedelsbudget 2025. Förra året nådde vi 48 procent, så vi är snart där!

Vi förbättrar miljön i våra skolor

Vardagsmiljön är viktig för vår hälsa. Fukt, mögel och ventilation är några saker som kan påverka den. Här jobbar vi förebyggande. Vi ser också till att alla skolor och förskolor har fungerande rutiner för att kontrollera dessa delar.

Ja, det är några av våra utmaningar från programmet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Utöver alla 18 utmaningar gör vi såklart mer inom ramen för hållbarhet. Nu hittar du en ny kategori på vår webbplats, där vi har samlat en stor del av det hållbarhetsarbete vi jobbar med för att skapa en bättre värld. Trevlig läsning.

Tillsammans mot framtiden.

Mer läsning

Hållbarhetsarbetet i Ulricehamns kommun

Vill du ta reda på mer om hur vi arbetar med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?

Vårt hållbarhetsarbete

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Vill du läsa mer om åtgärdsprogrammet och vilka miljömål och globala mål som gynnas av våra insatser?

Åtgärdsprogram för miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Sveriges miljömål

Vill du djupdyka i Sveriges 16 miljömål?

Sveriges miljömål, sverigesmiljomal.se

Agenda 2030

Vill du ta reda på mer om den globala planen för hållbar utveckling?

Agenda 2030, Svenska FN-förbundet

Publicerat av Elin Ohlsson den 9 april 2024, senast ändrad den 20 mars 2024

Kontakt