Årets hus en modig omvandling

Det blir Lars och Sonja Larsson som får utmärkelsen Årets hus. De får den för omvandlingen av bostadshuset på Källgatan 9.

– Det är jätteroligt. Vi är väldigt nöjda med projektet, säger Sonja Larsson.

En typisk Ulricehamnsbyggnad får nytt liv i en modig omvandlingsprocess. Så inleds motiveringen till varför de får priset. En del av denna omvandling är att huset fått så kallad cortenfasad. Fasaden består av något som kallas cortenstål, som med tiden får ett skyddande oxidskikt.

Skett mycket mer

Men när den tidigare industrilokalen omvandlats till privatbostad har det förstås skett mycket mer. Sonja beskriver hur de till exempel öppnat upp mellan våningsplanen och satt in ett stort takfönster samt att de medvetet valt bort vitt som färg i huset.

På onsdagseftermiddagen fick Lars och Sonja besök av representanter från Ulricehamns kommun: kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg, miljö och byggnämndens ordförande Kenneth Johansson och stadsarkitekt Rebecka Engvall.

Rebecka Engvall läste upp motiveringen. Sedan fick Lars och Sonja en Årets hus-plakett, ett diplom samt blommor.

Sedan 1994 har Ulricehamns kommun utsett Årets hus för att uppmärksamma och uppmuntra god bebyggelse. Priset tilldelas den som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun.

Motiveringen:

En för Ulricehamn typisk bebyggelsetypologi får nytt liv i en modig omvandlingsprocess.

Den gamla produktionslokalen på det som en gång låg intill Stombergs åker har återigen fått en ny kostym. På 70-talet ikläddes byggnaden en energibesparande vit plåt och under Larssons scenbyte har cortenfasad gjort entré bland villorna. Den yttre förvandlingen följer med ny användning som bostad i vilken de privata rummen sluter sig mot gatan men istället öppnar sig mot himlen med nya fönster. Byggherren har utmanat villastrukturen genom att utveckla och förädla den industriella karaktären hos det som en gång var vardagens produktionslokal i en för Ulricehamn typisk småskalig textilproduktion.

Att omvandla en outnyttjad produktionslokal till ett livfullt hem och vacker boendemiljö visar på ett föredömligt sätt hur man kan ta tillvara på en plats förutsättningar och resurser.

Publicerat av Anders Rosenberg den 17 maj 2024, senast ändrad den 17 maj 2024