Ett första inriktningsbesked om kommunens näringslivsbolag

Den 8 maj fattade styrelsen i kommunkoncernens moderbolag, Ulricehamns Stadshus AB, beslutet att rekommendera kommunfullmäktige att överföra det kommunala näringslivsbolaget Nuabs verksamhet till förvaltningen. Avsikten är att verksamhetsövergången ska vara genomförd 1 januari 2025.

Ulricehamns kommunvapen, en blå vapensköld med bokstaven "U" och en krona.

− I vår näringslivsstrategi finns en tydlig ambition att stärka arbetet med näringslivsfrågor och ta ytterligare kliv framåt när det gäller näringslivsklimatet. Genom att föra över Nuabs verksamhet till förvaltningen skapar vi förutsättningar för ökat fokus på näringslivsfrågor i hela den kommunala organisationen. Samtidigt som det politiska ansvaret blir tydligare, säger Wiktor Öberg, ordförande i Ulricehamns Stadshus AB.

Inriktningsbeslutet fattades vid ett extrainsatt möte med moderbolagsstyrelsen, efter en presentation av den analys av för- och nackdelar med en verksamhetsövergång som gjorts. Alla politiska partier stod bakom styrelsens rekommendation, utom Nya Ulricehamn som reserverade sig mot beslutet.

Vad händer nu?
Det formella beslutet om en verksamhetsövergång tas av kommunfullmäktige.

− Min ambition är att ärendet ska komma upp för beslut på kommunfullmäktiges möte den 26 september, säger Wiktor Öberg.

Därefter behöver en extra bolagsstämma hållas med Nuab, för att avveckla bolaget. Avsikten är att övergången av Nuabs verksamhet till förvaltningen ska ske den 1 januari 2025.

− Alla medarbetare på Nuab kommer att vara välkomna i förvaltningen. Vi ser fram emot att få nya kollegor som kommer att förstärka vår organisation. De kontakter man som företagare eller förening har haft hos Nuab kommer att fortsätta vara desamma, även vid en verksamhetsövergång, säger Gustaf Olsson, kommunchef i Ulricehamns kommun.

 

Publicerat av Eva Wallin den 10 maj 2024, senast ändrad den 10 maj 2024