Förnybart i tanken

Förra året köpte vi in 16 elbilar, 11 biogasbilar och 16 elhybrider. Nu rullar vi vidare mot en förnybar fordonsflotta, men den här gången med annat bränsle i tanken på våra existerande dieselbilar som tankas i Ulricehamn.

Dekal med uppmaning att tanka fossilfritt.

– Alla bilar som tidigare har körts på diesel ska nu tankas med förnybart bränsle. Vi gör den här övergången för att ta ytterligare steg för att nå en fossilfri fordonsflotta, säger Max Rademacher, enhetschef för strategi och utveckling.

Det förnybara bränslet HVO är en typ av bränsle som passar alla dieselmotorer. Bränslet är producerat av 100 procent förnybara råvaror, som till exempel avfall och restprodukter, vilket ger lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig diesel.

– För att få medarbetarna att följa med i omställningen har vi satt upp dekaler på tanklocken, som berättar att bilarna ska tankas med förnybart bränsle, säger Max.

Mer läsning

Funktionsnedsättning laddar för framtiden
Vi rullar mot en fossilfri fordonsflotta

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 maj 2024, senast ändrad den 29 maj 2024

Kontakt