Nu börjar arbetet med Sanatorieskogen

I Sanatorieskogen i Ulricehamns östra delar är planen att det ska bli ett helt nytt bostadsområde, där det även finns kommunal service som en ny skola, gruppboende och ett psykiatriboende. I dagarna inleder vi arbetet.

Det nya området sträcker sig från Lassalyckan i norr till Grönahögsvägen i söder. En detaljplan har tagits fram och började gälla i november förra året.

Börjar i de södra delarna

Arbetet inleds i de södra delarna av området, vid Grönahögsvägen. Där ska första etappen av en väg genom området byggas. Första insatsen blir att ta ner skog där vägen ska gå. I inledningsskedet kommer det också dras fram vatten och avlopp till delar av området.

I ett senare skede är planen att börja med skolan. Det pågår en process att söka bygglov och sedan ska en entreprenör upphandlas. Förhoppningen är att arbetet med skolan kan inledas i vinter. Skolan har fått namnet Björkåsskolan och ska byggas i den södra delen av området. Byggnaden blir tre våningar hög med fasad i trä och ska rymma 550 elever.

Flera mötespunkter planeras

Arbetet kommer sedan fortsätta med övriga området. Förutom bostäder, skola, gruppboende och psykiatriboende planeras till exempel flera mötespunkter, som grillplats och lekplats. Samtidigt ska mycket av områdets natur bevaras.

Publicerat av Anders Rosenberg den 21 maj 2024, senast ändrad den 21 maj 2024