Ombyggnad av Hössna skolgård

Projektet innefattar ombyggnad av skolgård inklusive ny lekutrustning. Skiss/karta Skiss över del av Hössna skolas nya skolgård 2018, del 1 … Fortsätt läsa Ombyggnad av Hössna skolgård